Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počátky realismu v díle B.Němcové a K.H.Borovského

4. 1. 2007

8. POČÁTKU REALISMU V DÍLE B. NĚMCOVÉ A K. H. BOROVSKÉHO

- 40. - 50. léta 19. st.

BOŽENA NĚMCOVÁ

- spadá do 3. fáze národního obrození

- mládí prožila v Ratibořicích, provdala se za úředníka národní stráže Josefa Němce

- hodně cestovali, poznala spoustu míst ( Litomyšl, Slovensko, Chodsko, Červený Kostelec, Praha )

- manželství nebylo šťastné, hledala si milence - oni ji využívali, umřela v bídě

- při pohřbu Borovského položila na jeho hrob trnovou růži - byl obětí Bachova absolutismu

- píše v kombinaci realismu a romantismu

Ø vlastenecké verše - byly na začátku její tvorby

Ø pohádky - jsou romantické

 - NÁRODNÍ BÁCHORKY A POVĚSTI -

è Chytrá horákyně

è Čert a Káča

è Slunečník, Větrník, Měsičník

è Princ Bajaja

è Popelka

è O kohoutkovi a slepičce

è Smolíček

è Perníková chaloupka

 - SLOVENSKÉ POHÁDKY A POVĚSTI

Ø realistické práce - OBRAZY Z OKOLÍ DOMAŽLICKÉHO - život chodského lidu, kultura, jazyky, kroje

 - stať SELSKÁ POLITIKA - publicistický, ukazuje svůj názor na důležitost ústavy pro prostého člověka, z r. 1848

 - stať HOSPODINE NA SLOVÍČKO - zabývá se problematikou služek - právo na svůj volný čas, vzdělávat se

Ø povídky - romantismus s realismem

 - BABIČKA

  - DIVÁ BÁRA

 - KARLA

 - CHUDÍ LIDÉ

 - PAN UČITEL

 - CHYŽE POD HORAMI

 - DOBRÝ ČLOVĚK

 

BABIČKA

- vyšla v obd. Bachova absolutismu - 1855 - byl to „ klenot “

- napsala ji v době, kdy přišla o svého syna Hynka, žila v bídě, chtěla ukázat všestranně dobrého člověka, život prostých lidí, dokonalého čl.

- napsala ji jako vzpomínku ( památku ) na svou babičku a dětství

- utopický socialismus - vysněné, z něj Němcová vycházela

- Babička čerpala z životních zkušeností a víry ( byla věřící ) - to jí pomáhalo radit ostatním lidem

- příběh se odehrává na Starém Bělidle

- končí pohřbem babičky a slovy kněžny „ šťastná to žena “

- realismus - příroda během ročních období

  - postavy

- romantismus - vztah babička - kněžna ( nechává si od ní radit ) - idealizace

 - kněžna se stará o lidi

- babička - Magdalena Novotná

 

- Němcová používá tzv. metodu konfrontace - charakter babičky čtenář zjišťuje podle vztahu k jiným lidem

 Babička - Prožkovi

 - Barunka, Adélka, Vilém, Jan

 - Kněžna

 - Kontesa Hortenzie - je zamilovaná do malíře, babička se u kněžny přimluví

 - Mlynář

 - Jakub a Kristla

 - rodina Kudrnova - otec pytlačí, jedí veverky, mají hodně dětí, babička přemluví kněžnu aby mu dala práci

 - Viktorka - její příběh končí tragicky, utopila svoje dítě, spadne na ní strom

 

Ø sociální próza - V ZÁMKU A PODZÁMČÍ - rozdělení společnosti na dvě vrstvy obyvatel -- bohatá - manželé Špringfeldovi - zámecké prostředí, komorná Sára, komorník, pes Joli ( žoli )

 -- chudá - podzámčí

 - je to příběh vdovy Karáskové, kt. má dvě děti - Josefa a Vojtěcha, také sem patří krejčí Sýkora.Karásková a Josef umírají na choleru, Vojtěch zachránil psa p. Špringfeldové a ona z něj udělala pážete. I ona onemocní na choleru a začíná se měnit. Příběh končí uzdravením p. Špr., dala Vojtěchovi peníze aby mohl studovat medicínu, dala peníze na výstavbu nemocnice

 - bohatí lidé si všimnou chudých až když onemocní ( např. stejnou nemocí )

  - příběh založen na kontrastech, končí romanticky

 - POHORSKÁ VESNICE - z oblasti Chodska

 - idealistické dílo

 

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ

- narodil se v Borové u Přibyslavi

- studoval v Německém ( Havlíčkově ) Brodě

- po gymnáziu šel studovat na kněze

- pak dostal nabídku od Šafaříka, aby šel studovat do Ruska vychovatele - odešel

Ø OBRAZY Z RUS - kritika carské samovlády

- 1848 byli poraženi české stavy ( revoluce ) - Bachův absolutismus - nadvláda Rakouska

- Borovský začal vystupovat x Vídeňské vládě - pronásledován - 1851 - 1855 byl odveden do Brixenu ( dnešní Švýcarsko )

- kritizoval - v novinách - Pražské noviny - příloha „ Česká včela “

 - Národní noviny - satirická příloha „ Šotek “

 - v časopise - Slovan

- bývá považován za zakladatele literární kritiky ( klady i zápory knihy )

Ø stať - KAPITOLA O KRITICE ( 1846 ) - vypsal zásady kritiky --

-- 1. kritika je věc těžká, není to pouze hana ( špinění ), ale i posuzování ( klady a zápory )

-- 2. není zapotřebí, aby kritik to, co posuzuje, sám dovedl napsat lépe

-- 3. napsat dobrou literární kritiku je těžší, než napsat literární článek

-- 4. kritik se nemusí pod lit. kritikou podepsat, je - li dostatečně odůvodněna

-- 5. ne každý vlastenec musí být také dobrým spisovatelem

- stav české kritiky je špatný

- kritika byla dříve považována jako útok na spisovatele

 

- epigram - krátký, čtyřveršový útvar - báseň

 - satirické útočné básničky

 - epigramy věnoval - církvi

 - králi

 - vlasti

  - světu

 - končí pointou - nečekaný závěr

- satirické skladby - vznikly v Tyrolském Brixenu

 - TYROLSKÉ ELEGIE

 - KRÁL LÁVRA

 - KŘEST SV. VLADIMÍRA

Tyrolské elegie

- elegie = žalozpěv -je spojen se satirou - ve formě ironie, výsměchu

- tématem je zatčení Borovského a cesta do Brixenu

- cílem je kritizovat a zesměšnit rak. vládu, policii, církev a Alexandra Bacha

- jsou veršované

- jsou napsány jako dialekt s měsícem ( neuskutečnitelný ), 4 veršový, rytmus trochej - přízvučná a nepřízvučná

- zatýkání je popisováno jako ironický vtip a přátelský Bachův čin

- 2. a 6. zpěv není ironický - loučí se s rodinou a prostředím

 

Král Lávra

- parafáze pohádky o králi s oslíma ušima - veršovaná

- parafáze - napodobenina - volné zpracování cizí předlohy, vyjádření téhož obsahu jiným způsobem

- král se nechává 1x za rok holit a stříhat, holiče vždy popraví, pr. tají své dlouhé uši. Los padne na Kulína, jeho matka prosí krále aby ho ušetřil, pr. je to její jediný syn. Král ho nepopraví, ale Kulín musí slíbit, že nikdy neprozradí co viděl. Tajemství ho tíží a tak na radu vyšeptá tajemství do staré vrby. Náhodou kolem procházejí muzikanti a pr. pan Červíček ztratil kolíček ze své basy, vyřeže si z vrby jiný. Když začne na basu hrát na královském plese je tajemství prozrazeno. Lidé krále ujistili, že ho mají rádi a že mu oslí uši sluší

- terčem kritiky - je absolutistická moc panovníka, kt. má neomezenou moc a může si dělat co chce

 - narážka na soudobou situaci ve kt. jsme byli

 

Křest sv. Vladimíra

- děj se odehrává ve zdánlivě dávných dobách za knížete Vladimíra

- aktuálně se týká absolut. Bachovi vlády

- postavy - car Vladimír - může si dělat co chce

 - bůh Perun - bůh hromu a blesku, nejvyšší bůh

- používá vulgarismy

- příběh z dávné ruské historie - aby se vyhnul cenzuře

- car využíval boha, ten ho neměl rád

- bůh odmítl hřmít na svátek, car ho chtěl utopit, ale potom ho nechal vláčet za koněm, bůh zemřel - lidé odmítli platit desátky a přestali chodit do kostela ( když nemají boha )

- chce ukázat absolutistickou vládu

- pravidelně se střídá 8 a 6 slabičný verš