Jdi na obsah Jdi na menu
 


Satira a humor v české literatuře

2. 1. 2007

2. SATIRA A HUMOR V ČESKÉ LITERATUŘE

- od 14.st. (diferenciace literatury za vlády Karla IV) až dodnes

- nebylo typické v období – po bitvě na bílé hoře, za Bachova absolutismu, 1.sv.v, 2.sv.v., totalita

základní žánry:  satira – poukázání na negativní vlastnosti společnosti formou zesměšnění

 píseň, aforismus – stručná a vtipná průpověď

 epigram – satirická báseň,má většinou 4 verše a končí pointou

 alegorický epos – vypravování se skrytým významen

 humoristická povídka a humoristický román

 parodie – napodobení jiného lit díla – směšně

 apokryf – nepravý, nepůvodní spis

 pamflet – útočný a hanlivý leták nebo článek

 veselohra, fraška, satirická komedie, groteska

Vývoj žánru humoru a satiry v české literatuře od jeho počátku po současnost

Od počátku po národní obrození:

- Už v Kosmově kronice kt. pochází z 11.st. můžeme najít dvě anekdoty

- Za vlády Karla IV. docházelo k rozvoji dramatu

MASTIČKÁŘ - 1. drama, příběh tří Marií kt. chtějí balzamovat tělo Krista a jdou koupit vonné masti na trh - jde o zesměšnění mastičkáře a jeho pomocníka, obraz chudiny

HRADECKÝ RUKOPIS - shrnutí satir. Skladby 14. st., kritika měšťanské společnosti, církve, do toho patří:

 : PÍSEŇ VESELÉ CHUDINY

 : PODKONÍ A ŽÁK - spor mezi podkoním a studentem o to, kdo se má v životě lépe, ani jeden, oba z toho vyjdou stejně

 : SATIRY O ŘEMESLNÍCÍCH A KONŠELÝCH - 7 skladeb o řemesl. a konš.

 - autor ukazuje jak jsou nepoctiví a okrádají své zákazníky, dostanou se do pekla

 - řezníci - namočí maso do vody, dají ho zmrznout a potom ho zváží

 : DESATERO KÁZANIE BOŽIE - ukazuje jak se porušují přikázání

- V době husitské se humor objevuje zřídka, ale satira je zastoupena v husitských písních – podpora před bojem, zastrašení nepřítele.

- V období renesance a humanismu nalezneme satiru vyjimečně, lit. byla spíše naučná.

 

19. století:

- V počátcích NO o satiru a humor usilují mnozí

- Prvním teoretikem českého humoru a satiry se stává Josef JungmanSLOVESNOST

- Až J.K.Tyl uplatňuje satiru ve svých hrách ze současnosti např.: FIDLOVAČKA - - ze současného života, vzn. zde píseň „ Kde domov můj “ - zpívá slepý houslista Mareš, melodii složil František Škroup

STRAKONICKÝ DUDÁK - - ztělesnění kladných a záporných vlastností čl.

- hl. postavou je Švanda - dobré i špatné vlastnosti - dobrosrdečný, přílišná touha po penězích, podléhá cizím vlivům, lehkomyslnost, důvěřivost, pracovitý, nechá se nalákat, naivní, jeho postava se postupně vyvíjí k lepšímu

- okolo prstu si ho omotal Vocilka - světoběžník, nemá vztah k domovu, záporná osoba

- Švanda pochopil kam patří a jeho postava se lepší

- kl. postavy - Dorotka - jeho dívka

  - Kalafuna - spolu s Dor. pomáhá Švandovi

- záp. postavy - Vocilka - snaží se využít lidi ve svůj prospěch

- nadpřirozené postavy - víly

- cílem bylo ukázat vlastnosti čl., jak kladné tak i záporné, odsoudil přílišnou touhu po penězích, majetku, ukázat na nebezpečí žádného vztahu k vlasti, jak rychle čl. na svou zem zapomene

- reálné vlastnosti - pracovitost, obětavost, láska, vlastenectví, důvěřivost, lehkomyslnost, negativní vlastnosti se vyvíjí k lepšímu, podléhání cizím vlivům

- Realismus přeje politické satiře v dílech K.H.Borovského

EPIGRAMY - krátký, čtyřveršový útvar – báseň, satirické útočné básničky

 - epigramy věnoval – církvi, králi, vlasti, světu 

 - končí pointou - nečekaný závěr

TYROLSKÉ ELEGIE

- elegie = žalozpěv -je spojen se satirou - ve formě ironie, výsměchu

- tématem je zatčení Borovského a cesta do Brixenu

- cílem je kritizovat a zesměšnit rak. vládu, policii, církev a Alexandra Bacha

- zatýkání je popisováno jako ironický vtip a přátelský Bachův čin

- 2. a 6. zpěv není ironický - loučí se s rodinou a prostředím

KRÁL LÁVRA

- král se nechává 1x za rok holit a stříhat, holiče vždy popraví, pr. tají své dlouhé uši. Los padne na Kulína, jeho matka prosí krále aby ho ušetřil, pr. je to její jediný syn. Král ho nepopraví, ale Kulín musí slíbit, že nikdy neprozradí co viděl. Tajemství ho tíží a tak na radu vyšeptá tajemství do staré vrby. Náhodou kolem procházejí muzikanti a pr. pan Červíček ztratil kolíček ze své basy, vyřeže si z vrby jiný. Když začne na basu hrát na královském plese je tajemství prozrazeno. Lidé krále ujistili, že ho mají rádi a že mu oslí uši sluší

- terčem kritiky - je absolutistická moc panovníka, kt. má neomezenou moc a může si dělat co chce

 - narážka na soudobou situaci ve kt. jsme byli

KŘEST SV. VLADIMÍRA

- děj se odehrává ve zdánlivě dávných dobách za knížete Vladimíra

- aktuálně se týká absolut. Bachovi vlády

- postavy - car Vladimír - může si dělat co chce

 - bůh Perun - bůh hromu a blesku, nejvyšší bůh

- používá vulgarismy

- příběh z dávné ruské historie - aby se vyhnul cenzuře

- car využíval boha, ten ho neměl rád

- bůh odmítl hřmít na svátek, car ho chtěl utopit, ale potom ho nechal vláčet za koněm, bůh zemřel - lidé odmítli platit desátky a přestali chodit do kostela

( když nemají boha )

- chce ukázat absolutistickou vládu

 

Jan Neruda

- fejeton - v Národních listech se označoval 

 - krátký novinový článek, zpracovává zajímavé aktuální téma

 - napsán zajímavě a vtipně

 - nyní psán pod čarou

 - zakončen pointou

Kritické povídky

JAK SI PAN VOREL NAKOUŘIL PĚNOVKU

- pan Vorel si otevřel krupařský krámek ( s krupicí ) tam, kde nikdy nebyl, udělal si výlohu, krám s krupicí už tam jeden byl, koupil si pěnovku aby se přiblížil ostatním, nikdo k němu nechodil, rozneslo se, že krám smrdí po pěnovce, pan Vorel spáchal sebevraždu

- kritika - policii nezajímalo, že je pan Vorel mrtvý, ale jeho nakouřená pěnovka

PŘIVEDLA ŽEBRÁKA NA MIZINU

- pan Vojtíšek byl malostranský žebrák, chtěla se k němu přidat bába milionová, on ji odmítl, tak ho začala pomlouvat, že je bohatý, lidé jí uvěřili a přestávali mu dávat jídlo, baba milionová ho tím zničila, pana Vojt. našli jednou zmrzlého před kostelem. poznali že byl opravdu chudý, pr. nebyl skoro vůbec oblečený

- kritika - pomluva může čl. zničit život

 

Svatopluk Čech

- ruchovec, doménou bylo vlastenectví

– dvě satiry

Broučkiády -  hl. p. je Matěj Brouček – pražský měšťák kritika měšťáckého způsobu života

 - PRAVÝ VÝLET PANA BROUČKA DO MĚSÍCE

 - NOVÝ EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA TENTOKRÁT DO 15. STOLETÍ

  - Matěj Brouček rád pije, spadne do sudu a usne, zdají s mu sny, dostává se  mezi Husity v 15. st. - negativní vlastnosti měšťáků, chová se jako zrádce

 

20. století

- užívá humoru a satiry programově jako jednoho z nejvýraznějších prostředků působících na čtenáře

Jaroslav Hašek

OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA 1916, 2. podoba Švejka = buřič s protirakouským postojem

Švejk = literární typ → má vlastnosti většího okruhu lidí

- před komisí byl označen za blba, ale jeho nadřízení nevěděli jestli je to chytrák nebo blbec

- každy rozkaz splní až do absolutna a tím vytáčel své nadřízené

- svým jednáním vyvolával situace, kdy má schopnost rozkládat rakouskou armádu

→ ostrá kritika války a rak. armády, důstojníků, nadřízených x úplně obyčejným lidem

záporné postavy: poručík Dub, nadporučík Lukáš, polní kurát Katz, lékaři

kladné postavy: vojáci, vojín baloun, paní Mullerová

  1. děj: jde do války a prožívá svůj děj
  2. děj: vypráví historky kterých je více

jazyk: lidová čeština, vulgarismy, germanismy – mají charakterizační funkce

- přiložen do mnoha světových jazyků, divadelní hra, zfilmované

 

Karel Čapek – POVÍDKY Z JEDNÉ A DRUHÉ KAPSY – detektivní ráz, ale nepíše detektivku v pravém slova smyslu, jde mu spíš o pohled do duší zlodějíčků a dobráckých strážců zákona

Karel Poláček – proslul svými satirami na maloměsto ( kritizuje maloměšťáctví, problémy malého města a jeho obyvatelů) BYLO NÁS PĚT

- románová pentalogie :

Okresní město ukázka rodiště

Hrdinové táhnou do boje před válkou, pouka-

Podzemní město zuje na maloměšťáctví

Vyprodáno

pátý díl nezvěstný

 

- Po roce 1945 se humoru a satiře nedaří vždy stejně: Černého humoru využívá v řadě svých próz

Bohumil Hrabal – OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

- Humoru a satiře se daří i v divadlech malých forem: Semafor, divadlo Y, Divadlo na provázku,

divadlo Járy Cimrmana,…….

- V těchto oblastech žánr satiry rozvýjeli svými texty i písničkáři např.: Nohavica, Plíhal Merta, Hutka, Nos, Paleček,…….