Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vývoj českého divadla a dramatu od počátků po nástup realismu na konci 19.st.

4. 1. 2007

9.VÝVOJ ČESKÉHO DIVADLA A DRAMATU OD POČÁTKŮ PO NÁSTUP REALISMU NA KONCI 19. ST.

 

Divadlo - předvádění děje na scéně 

 

Druhy divadelních her

- tragédie - smutný příběh s tragickým koncem

- komedie - veselý, komický příběh

- činohra - složitý příběh ze současnosti

 

Ve 14.století jsou počátky dramatu.

Mastičkář

- první česká nejznámější divadelní hra, kt. vypráví o třech Mariích, kt. chtěly balzamovat Kristovo mrtvé tělo

- jde tu o zesměšnění šarlatánů, kteří prodávají masti

- mastičkář Postrpal jeho pomocník Rubín

- vznikla z vánočních a velikonočních her

- objevují se makaronismy - střídání latinských a českých veršů, spisovný, nespisovný jazyk, vulgarismy

 

Tvorba lidová a pololidová po roce 1620

Ústní lidová slovesnost

- tvorba lidu, autor neznámý, šíření ústně z generace na generaci (básně, říkanky, loutkové hry.... ), nezachovaly se v původním znění, texty se obměňují 

Pololidová tvorba

- autoři jsou měšťané, něco mezi oficiální literaturou a lidovou slovesností

- kramářská ( jarmareční píseň ) - zpívali je kramáři za doprovodu klarinetu

- interludium - fraška ze života, autor se vysmívá sedlákům - kritizuje je a zesměšňuje, je to pro měšťanstvo

   - fraška - divadelní hra, zveličuje, umožňuje absurdní a zveličující nadsázku

 

Divadlo v období NO

1. fáze

Počátky obrozeneckého divadla.

- úkoly :

: zajistit pravidelná česká představení

: vychovávat české herce

: vytvořit české hry

: vliv na národní uvědomování lidu

- od roku 1738 - v Praze divadlo v Kopcích - hrálo se německy

- od roku 1783 - v Praze Stavovské divadlo - občas se hrálo česky (Nosticovo)

- 1786 – 1789 - ve vlasteneckém divadle – Bouda na Koňském trhu (dnes

 Václavské náměstí)

  - hrály se tu Shakespearovy a Molierovy hry

   - hrál tam Václav Thám - psal vlastenecké hry - Břetislav a Jitka

      - Vlasta a Jitka

 - Václav Kliment Klipstera - Divotvorný klobouk

 

3. fáze

Josef Kajetán Tyl

- je zakladatelem realistického dramatu

- charaktery osob jsou skutečné a pravdivé

a) Historická dramata - historický námět, témata zachycující období 1847 – 1848

 - měly povzbuzovat český národ, aktuální témata

 Kutnohorští havíři - děj je z 15.stol.

  - havíři se bouří proti útisku

   - měli hlavní vůdce - opat - zkušený, byl pro dohodu a  vyjednávání

  - vít - mladší, bojovnější, snažil se vše vybojovat silou

 Jan Hus - ukázal neohroženost bojovníka za svobodu národa a   člověka

   - proti historické pravdě se zde setkává Hus a Žižka

b) Dramata ze současného života - píše o problematice ze současnosti

 Fidlovačka - píseň ,, Kde domov můj “ zpívá slepý houslista Mareš

  - melodii složil František Škroup

  - hra je namířená proti poněmčující se české buržoasii

 - r. 1993 - Česká hymna, 1918 - Česko - Slovenská

  Paličova dcera

 Pražský flamendr

c) Dramatické báchorky - divadelní hry s pohádkovými bytostmi,objevuje se realismus

 Strakonický dudák

 - hra je namířena proti všemocné moci peněz

 - hlavním hrdinou je dudák Švanda - jeho postava se postupně vyvíjí k lepšímu, je dobrosrdečný, pracovitý, avšak lehkomyslný, důvěřivý a příliš touží po penězích

- kladné postavy - vlastenec a muzikant Kalafuna a Švandova dívka Dorotka, Švandovi společně pomohou

- záporné postavy - Vocilka - světoběžník, nemá žádný vztah k českému národu, snaží se využít druhé lidi ve svůj prospěch

- nadpřirozené postavy - víly

- cílem bylo ukázat vlastnosti čl., jak kladné, tak i záporné,odsoudil přílišnou touhu po penězích, majetku, ukázal na nebezpečí žádného vztahu k vlasti, jak rychle čl. zapomene na svou zem 

- reálné vlastnosti - pracovitost, obětavost, láska, vlastenectví, důvěřivost, lehkomyslnost, negativní vlastnosti se vyvíjejí k lepšímu, podléhání cizím vlivům

 Tvrdohlavá žena

  Jiříkovo vidění

  Lesní panna

 

2. pol. 19. st.

Jaroslav Vrchlický

- psal veselohry a tragédie pro Národní divadlo, nastupuje realismus

- Noc na Karlštejně - historická veselohra z doby Karla IV.

   - je postavena na zápletce kdy dvě ženy (manželka Karla IV. a dcera purkrabího) se pokusí dostat na hrad, kde je vstup ženám zakázán

- Hippodamie - antická tragédie

 

Konec 19. st. - realistické drama

- spojeno s vybudováním ND

- zpočátku lehké komedie

- drama se probojovalo přes - lehké komedie - slouží pro pobavení

 - historické hry - brání vidět soudobou skutečnost

1864 - Prozatímní divadlo - 300 let od narození Shakespeara, hrály se jeho hry

1868 - byl položen zákl. kámen Národního divadla

1881 - bylo ND dostavěno

 - odehrálo se několik her

 - vyhořelo

1883 - bylo zrekonstruováno a znovu otevřeno

   - při otevření se hrála Smetanova Libuše

 - sochy - Myslbek

 - opona - Hynais

  - malby - M. Aleš

 - architekt - Zítek

 
Alois Jirásek

 a) historické drama - husitská trilogie - Jan Hus

 - Jan Žižka

 - Jan Roháč

 - veselohra - M. D. Rettigová

 b) pohádkové drama - Lucerna

 c) drama ze současnosti - Vojnarka

 - Otec

 
Ladislav Stroupežnický

- Naši furianti - veselohra, děj situován do J Čech

( Honice na Písecku )

 - komická zápletka, spor o to, kdo bude ve vesnici ponocným, starosta prosazuje vysloužilého vojáka Bláhu x 1. radní Bušek prosazuje krejčího Fialu

 - chtějí si dokázat kdo má ve vesnici větší slovo            

Gabriela Preissová

- Gazdina roba

- Její pastorkyňa

 - obě jsou tragédie a jsou situovány do slovácké vesnice

  - byly hudebně zpracovány jako opery ( Leoš Janáček - opera Její pastorkyňa )

 

Alois a Vilém Mrštíkové

-Maryša

 - realistická tragédie, vychází ze skutečné události, je zasazena do Slovácké vesnice, hl. tématem jsou mezilidské vztahy, kt. jsou určovány penězi a majetkem, sňatky bez lásky, děti se nemohly rozhodnout samy

 - hl. postava je Maryša, dcera bohatého sedláka Lízala, je donucena ke sňatku s vdovcem mlynářem Vávrou, přestože miluje chudého kluka Francka, manželství je nerovné citově, věkově

 - Maryša otrávila Vávru jedem, kt. mu nasypala do kávy

 - nejtvrdší v rozhodování byla matka, jediný kdo Maryšu chápal byla babička, ale ta jí nemohla pomoci

 - Maryša po svatbě odmítá Francka, kt. se vrátil z vojny a chtěl s ní navázat milostný poměr

- Rok na vsi - rozhraní Slovácka a Hané

 

Vilém Mrštík

- Pohádka máje - milostný příběh naivní vesnické dívky Helenky a zkaženého městského studenta práv Ríši

- Santa Lucia - román o studentovi, kt. v Praze umírá bídou